BME MIK szerver szoba BME MIK szerver szoba mik kép 1 mik kép 3

A MIK a Kutatók Éjszakája 2017 rendezvényen 2017-09-29

A Kutatók Éjszakája című nagy sikerű rendezvényen, 2017. szeptember 29-én a MIK is bemutatja tevékenységét. Munkatársaink igyekeznek színes bemutatókon és […]

A MIK a Kutatók Éjszakája 2016 rendezvényen 2016-09-16

A Kutatók Éjszakája című nagy sikerű rendezvényt a korábbiakhoz hasonlóan 2016-ben is megszervezik. A 2016. szeptember 30-i esemény keretein belül […]

1app alkalmazásfejlesztő verseny – eredményhirdetés 2016-09-16

A BME Mobil Innovációs Központ idei 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyének eredményhirdetését 2016. szeptember 30-án 16:00-kor tartjuk a BME I épületének IB019-es […]

1app alkalmazásfejlesztő verseny 2016-03-04

A BME Mobil Innovációs Központ idén is meghirdeti az 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyt. Részletek hamarosan…

STRATÉGIA

Stratégia és célkitűzések a Mobil 2004 pályázatban

 

A Mobil Innovációs Innovációs Központ missziója és jövőképe

A pályázatban megfogalmazott Mobil Innovációs Központ (MIK) egyetemi tudásbázisra és a meglévő ipari háttérre épülő intézmény, amelynek a világon egyedülálló szakmai profilja van, és amely a jövő vezeték nélküli (“wireless”) kommunikációs technológiáinak (3G/4G) kutatásával és fejlesztésével foglalkozik. A Központ ezen kívül a legújabb mobil és vezeték nélküli alkalmazások fejlesztésére és tesztelésére szolgáló korszerű vezeték nélküli kommunikációs környezettel, tesztrendszerrel (“testbed”) rendelkezik. Az intézmény küldetése a következő lényeges elemekből áll:

 • A nagy sebességű mobil és vezeték nélküli kommunikációs technológiák, köztük a harmadik generációs (3G) mobil rendszereket követő újabb technológiai irányok (B3G) kutatásának és fejlesztésének a támogatása.
 • A 3G/4G mobil és vezeték nélküli technológiák és hálózati szolgáltatások bevezetésének, az ilyen technológiákra épülő rendszerek és alkalmazások telepítésének, és azok független környezetben történő tesztelésének az elősegítése.
 • A legújabb mobil és vezeték nélküli kommunikációs technológiák/szolgáltatások létrehozásának, fejlesztésének és gyakorlati alkalmazásának az ösztönzése.
 • Az egyetemek és az ipari cégek, kis- és középvállalatok szoros kutatási-fejlesztési együttműködésének elősegítése, és a mobil és vezeték nélküli technológiák és szolgáltatások fejlesztésére alapított kis cégek támogatása.

A kezdeti fejlesztési időszak leteltével a Központ széles körben bekapcsolódik az Európai Unió által kezdeményezett kutatási-fejlesztési programokba, hazai és nemzetközi pénzügyi forrásokból növeli saját bevételeit és szolgáltatásaiból, pályázatokból és kutatás-fejlesztési szerződésekből tartja fenn magát.

Hosszabb időtávra előretekintve a pályázatban megfogalmazott Mobil Innovációs Központ arra törekszik, hogy az általa művelt szakterületen Magyarország regionális kutatás-fejlesztési központjává váljon, és, hogy ösztönözze a nemzetközi “high-tech” cégek betelepülését és tőkebefektetését hazánkban. Ezzel a Központ hozzájárul, az ország technológiai színvonalának általános növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez és általában az ország gazdasági fejlődéséhez.

A Központ átfogó célja és tevékenységi területe, nemzetközi összehasonlítása

A Mobil Innovációs Központ átfogó célja egy, a világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai innovációs központ létrehozása.

A projektben részt vevő szervezetek és személyek a Mobil Innovációs Központot azzal a céllal alapítják, hogy ezzel a mobil és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek területén Európában a legkorszerűbb és legszélesebb körű B3G kutatási-fejlesztési környezetet és teszthálózatot hozzák létre. Az intézmény fő feladata és tevékenységi területe az alábbi lényeges elemekből áll:

A Központ támogatja a nagy sebességű mobil és vezeték nélküli kommunikációs technológiák, köztük a harmadik generációs (3G) mobil rendszereket követő újabb technológiai irányok (B3G) kutatását és fejlesztését.

Olyan kutató-fejlesztő környezetet alakít ki, amely lehetővé teszi a legkorszerűbb, “high-tech” témák művelését. Ennek érdekében a Központ olyan, nemzetközi szinten is egyedi kutatási-fejlesztési profilok kialakítását is célul tűzi ki, amelyeket máshol alig vagy egyáltalán nem művelnek, és amelyek ugyanakkor szervesen beilleszthetők a nemzetközi kutatás-fejlesztés fő irányvonalaiba. Ennek a sajátos arculatnak a kialakításával a Központ vonzó környezetet kíván létrehozni más országok szakemberei számára is. A MIK küldetésének fontos eleme a nemzetközi kooperáció, a szakmai tevékenységek nemzetközi összehangolása.

A Központ támogatja a 3G/4G mobil és vezeték nélküli technológiák és hálózati szolgáltatások bevezetését, az ilyen technológiákra épülő rendszerek és alkalmazások telepítését, és azok független környezetben történő tesztelését.

A Központban kiépített vezeték nélküli kommunikációs környezetre, tesztrendszerre (“testbed”) támaszkodva, a MIK szolgáltatást nyújt a hazai és nemzetközi kutató központoknak, cégeknek és vállalkozásoknak a korszerű mobil és vezeték nélküli technológiák és alkalmazások fejlesztésére, illetve az új alkalmazások bevezetésére. Új rendszerek, berendezések, eszközök, alkalmazások és szolgáltatások telepítésével és tesztelésével a Központ hozzájárul ahhoz, hogy a 3G/4G technológiák széles körben elterjedjenek, hogy a tesztrendszer felhasználásával a mobil szolgáltatók, a tartalomszolgáltatók és a gyártók a gyakorlatban is használható, gazdaságilag is értékes eredményekhez jussanak. A Központ fontos célja, hogy ezt a tesztrendszert (“testbed”) bekapcsolja a hasonló szolgáltatásokra képes tesztrendszerek nemzetközi hálózatába.

A Központ ösztönzi a legújabb mobil és vezeték nélküli kommunikációs technológiák/szolgáltatások létrehozását, fejlesztését és gyakorlati alkalmazását.

Ezen belül is kiemelkedő jelentőséget tulajdonít azoknak a fejlesztéseknek, melyek a korszerű mobil és vezeték nélküli kommunikációs rendszereken új, gazdaságilag hatékony, az aktuális felhasználói igényekhez illeszkedő vagy további felhasználói igények kialakulását támogató szolgáltatásokat és alkalmazásokat hoznak létre. A Központ kiemelt feladatának tekinti azt, hogy olyan – elsősorban szoftver – fejlesztői környezetet alakítson ki, amely lehetővé teszi azt, hogy a mobil és vezeték nélküli szolgáltatások fejlesztésébe minél több kutató, fejlesztő és minél több vállalkozás bekapcsolódhasson.

A Mobil Innovációs Központ kísérleti terepet nyújt az egyetemeknek és az ipari cégeknek, kis- és középvállalatoknak a szoros kutatási-fejlesztési együttműködésre.

A Központ projektjeinek döntő többségébe közvetlenül bevonja a pályázatban szereplő, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó partner intézményeket. A Központ mindennapi munkájában meghatározó jelentőségű az egyetemek és az informatikai és távközlési cégek közötti kooperáció. Emellett a Központ kiemelt feladatának tartja a mobil és vezeték nélküli technológiák és szolgáltatások fejlesztésére alapított kis cégek támogatását. Ezért minden eszközzel segíti egy vonzó és inspiráló szellemi környezet kialakulását, a magasan képzett szakemberek (végzős egyetemi hallgatók, doktoranduszok) bevonását, és fejlesztési/tesztelési infrastruktúrát biztosít innovatív „start-up” és „spin-off” kisvállalkozások számára. A jól képzett fiatal szakemberek számának növelése érdekében a MIK támogatja a távközlési és informatikai technológiák oktatását és kutatását a partner egyetemeken.

Nemzetközi összehasonlítás

Jelenleg egy tucatra tehető azoknak a kisebb-nagyobb teszthálózatoknak a száma, melyek a harmadik generáció utáni távközlési hálózatok kiépítésével és fenntartásával foglalkoznak. Ezek közül a CREATION PROJECT Európából kilenc, világviszonylatban további kilenc országban kiépült, különböző hardver elemeket és alkalmazásokat magukba foglaló, hálózatot fog össze egy közös hálózattá.

A Központ létrehozásának motivációja, szakmai és gazdasági indokai

Európa számos országában az elmúlt években, illetve jelenleg folyik a multimédiás szolgáltatásokat támogató harmadik generációs (3G) mobil távközlési rendszer kiépítése. A nemzetközi kutatások azonban már a harmadik generáció utáni és negyedik generációs (B3G, 4G) rendszerek elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. Az EU kutatás-fejlesztési programjaiban és az USA tudományos kutatási támogatási rendszerében is kiemelt szerepet kapott a mobil és vezeték nélküli távközlési és informatikai rendszerekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatások támogatása.

A legújabb rendszerek – az Internet hálózathoz hasonlóan – csomagkapcsolt adatátvitelt és "on-line" hálózati összeköttetést ígérnek. Az evolúciós fejlődésnek köszönhetően a jövő mobil és vezeték nélküli kommunikációs rendszereit több vezeték nélküli hozzáférési hálózati technológia (GSM, UMTS, WLAN, UWB, Bluetooth, WiFi, ZigBee, WiMAX valamint vezetékes xDSL, FTTx, stb.) egymás mellett élése fogja jellemezni.  A mobil és vezeték nélküli rendszerek új generációjának egyik legnagyobb kihívása a különböző technológiák integrálása és együttműködése, az ún. interoperabilitás biztosítása. A jövő távközlési rendszerei a felhasználót teszik a központba, köré csoportosítják szolgáltatásaikat, és a felhasználó igényeinek teljes körű kielégítésére implementálják alkalmazásaikat, valamint e célból építik ki nyílt, flexibilis hálózataikat.

A Központ olyan tudományos és műszaki kérdésekkel kíván foglalkozni, amelyek megoldása hozzájárul a jövő heterogén mobil és vezeték nélküli hálózataiban felmerülő problémák tisztázásához, a 3G-s szolgáltatások, és későbbi mobil és vezeték nélküli technológiák bevezetéséhez, valamint korszerű alkalmazások fejlesztéséhez ezeken a hálózatokon.

A Központ befogadására kiváló lehetőséget nyújt a Lágymányosi Infopark, valamint Science Park Budapesten, amelynek a körzetében három egyetem (BME, ELTE, PPKE) informatikai egységei, kutatóintézetek, számos innovatív kis- és középvállalat, valamint multinacionális cég telephelyei találhatók. Hasonló mobil és vezeték nélküli technológiai központok működésére csak néhány fejlett országban (pl. Svédország, Franciaország, Németország, USA) található példa.

A kialakított teszthálózatot kutatási célok mellett hozzáférhetővé kívánjuk tenni a távközlési berendezéseket gyártó, forgalmazó, valamint a távközlési alkalmazásokat fejlesztő hazai partnervállalkozások számára. A Központban ezek a partnerek saját komplex teszthálózat beruházása nélkül teszteket hajthatnak végre, és ily módon a Központ szolgáltatásai is hozzájárulhatnak a hazai vállalkozások versenyképességeinek növeléséhez, illetve ilyen irányú innovatív fejlesztések bővítéséhez. További célunk új nemzetközi kapcsolatok kiépítése, csatlakozás EU kutatási projektekhez, kutatók cseréjének elősegítése, a projekt résztvevő partnerek által kialakított kapcsolatok ápolása.

A javasolt kutatás-fejlesztési környezet és a tervezett teszthálózat, valamint az ezekre épülő K+F projektek eredményei várhatóan több területen hasznosulnak.

A Központ befogadó egyetemen belül betöltött szerepe

A Központ egyetemek, vállalkozások, és más tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködésére épül. A Központ fontos jellemzője az emberi és anyagi erőforrások koncentrálása, valamint a K+F és a gazdasági szféra együttműködése, illetve a regionális hatás. A Központ az adott szakterületen környezetében jelentős ipari háttér van, a Központ gazdasági partnerei között megjelenjenek jelentős iparvállalatok, amelyek motiválják a Központ K+F tevékenységét és alkalmazói lehetnek a megszülető kutatási eredményeknek, technológiáknak.

A Központ a befogadó egyetemen elkülönítetten gazdálkodó szervezeti egységeként működik. A többi érdekelt kutatóhely, vállalkozás és egyéb szervezet konzorciumi szerződéssel csatlakozik a Központhoz. A konzorcium vezető intézménye és a pályázat koordinátora a Központot befogadó egyetem. A Központ a K+F és innovációs tevékenységének meghatározó részét földrajzilag lokalizáltan, azaz a gesztor egyetemen és annak közvetlen környezetében végzi.

A Központot nagy tapasztalatokkal rendelkező, menedzser szemléletű szakember (a Központ ügyvezető igazgatója) irányítja. A Központ tevékenységének általános felügyeletét elismert kutatókból, ipari szakemberekből, valamint a régió innovációban érdekelt intézményeinek és szakmai szervezeteinek képviselőiből álló testület látja el, amelynek ülésein a támogató szerv megbízottja is részt vesz. A hatékony működéshez a Központ professzionális (kutatási, gazdasági) menedzsmenttel és adminisztrációs rendszerrel rendelkezik.

A Központ tevékenysége kiterjed az alap-, az alkalmazott kutatásra, a kísérleti fejlesztésre, a kísérleti tesztelésre és a technológia-transzferre, valamint az oktatásra, képzésre és a tudományos utánpótlás nevelésére egyaránt. Mobil Innovációs Központ jól definiált és kellően fókuszált szakmai profillal rendelkezik. A Központ a stratégiájában megfogalmazott célokat a régió gazdaságfejlesztési elképzeléseihez illeszkedő kutatás-fejlesztési programokon keresztül valósítja meg. A K+F programok és a részfeladatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

A Mobil Innovációs Központ tevékenységének jelentős részében az egyetemek humán erőforrásainak felhasználásával végzi. Komplex tevékenysége általános kölcsönhatásban van az egyetemek oktatási, kutatási és tudományos utánpótlás-nevelési tevékenységével.

Ezért a Központ a befogadó egyetemen további fontos feladatokat is ellát, ezek az alábbiak:

 • Az anyagi és szellemi erőforrások földrajzi koncentrálása, "kritikus  tömegű" tudás- és szakemberbázis létrehozása az egyetemeken - és ezáltal a régiókban - a Központ által művelet fejlett technológiák területén;
 • Egyetemi és PhD hallgatók széleskörű bevonása a kutatás-fejlesztésbe, új munkahelyek teremtése, fiatal kutatók (pre- és posztdoktorok) alkalmazása;
 • Az egyetemek és a vállalkozások közötti tudás- és technológia-transzfer felgyorsítása és fokozása, a K+F eredmények alkalmazásának, gazdasági hasznosításának az előmozdítása;
 • A kutatóhelyek és a régió vállalatai közötti szoros együttműködésre, új termékek, technológiák, szolgáltatások, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezet megteremtése;
 • A régiók kis- és közepes vállalkozásai innovációs tevékenységének segítése, tudás- és technológia-intenzív kezdő („start-up”) és hasznosító („spin-off”) vállalkozások létrehozásának és működésének segítése, inkubálása;
 • Egyetemi innovációs központok, regionális innovációs klaszterek magjának a kialakítása;
 • "High-tech" vállalatok, K+F intézetek és tevékenységek betelepülésének, külföldi befektetéseknek az ösztönzése.